Milli Eğitim Bakanlığı, çocuğunu özel okula gönderen velilere yardımda bulunacağı söyleniyor bu doğru mu? şartları nelerdir?

07.08.2014

seyyal

Soru

87

Cevap

5

Onaylı Cevap

0

Gösterim

14571

4 Cevap

seyyal 07.08.2014

ÇOCUĞUNU ÖZEL OKULA GÖNDEREN VELİ KAZANACAK DEVLET 250.000 ÖĞRENCİNİN ÖZEL OKULA GEÇMESİNİ TEŞVİK EDİYOR ANCAK GETİRİLEN TEŞVİK BÜYÜK İLLERDE ETKİLİ OLAMAYACAK

Daha önce yapılmış olan yasal değişikler ile tüm dershaneler, 1.9.2015 tarihine kadar tasfiye edilecek. Devlet bu alandaki boşluğu doldurmak üzere kapanacak dershanelerin özel okula dönüşmesi için girişimcilere kolaylaştırıcı bazı tedbirler getirdi.

Bu defa Hükümet, özel okulda çocuğunu okutacak velilere mali yardım getiriyor.

MALİYE BAKANLIĞI VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN 7.AĞUSTOS.2014 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE ORTAKLAŞA YAYINLADIĞI TEBLİĞ İLE 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA DEVLET OKULUNDA OKUYAN 250.000 ÖĞRENCİNİN ÖZEL OKULA GEÇMESİNİ TEŞVİK ETMEK İÇİN EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLMESİNİ KARARLAŞTIRDI.

8.2.2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, genel bütçeden Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa belirleyeceği esaslar çerçevesinde eğitim ve öğretim desteği verilebilmesine imkân sağlıyor. Özel Okulda okuyan çocuklar için 2014-2015 öğretim yılında verilecek eğitim desteği ile ilgili esaslar 7.Ağustos. 2014 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan Tebliğ ile belirlendi. Eğitim desteği şartları şöyle;

1- Eğitim ve öğretim Desteği Hangi Okullarda Okuyan öğrencilere verilecek 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan,

  • Okul öncesi (anaokulu),

  • İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim (Lise),

Özel okullarda okuyan öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilecek.

2- Özel Kreşteki Çocuk için Yardım yapılacak mı?

Hayır Yapılmayacak.

3- Vakıf Üniversitelerinde Okuyan öğrenci bu Yardımdan Yararlanabilecek mi?

Hayır yararlanmayacak. Esasen üniversite öğrencileri için Devlet, harç katkı payı vermektedir.

4- Özel Okul Öğrencilerine yapılan Yardım, Daha Sonra Geri Alınacak mı?

Hayır alınmayacak. Eğitim ve Öğretim Yardımı karşılıksızdır.

5- Eğitim Öğretim Yardımı Herhangi Bir Vergiye tabi Olacak mı?

Hayır olmayacak. Yapılan yardım Gelir Vergisi Kanunu’nun konusuna girmez, Devletçe yapılan bu tür yardımlar Veraset ve İntikal vergisinden de istisnadır.

6-Yapılacak Eğitim ve Öğretim Yardımının Tutarı Ne Kadar Olacak, Kaç Kişiye Verilecek?

alternatif yazı

7- Her ildeki Özel Okulda Okuyan öğrenci Yardımdan Yararlanabilecek mi?

Tüm İllerdeki özel okulda okuyan öğrenci yararlanacak, ancak hangi il için kaç öğrenci kontenjanı olduğu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecektir.

8 – Velisinin Gelir seviyesi Yüksek Olan Öğrenci Eğitim ve öğretim Yardımı Alabilecek mi?

Hayır alamayacak, eğitim ve öğretim yardımı illerin sosyo- ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre belirlenen ildeki kontenjan dâhilinde o ilde okuyan öğrencilerden geliri diğerlerine göre daha düşük olan öğrenciye verilecek.

9- Gelir Beyanında Gerçek Dışı Beyanda Bulunan Öğrenci Velisinden Verilen Eğitim ve Öğretim Yardımı Geri Alınacak mı?

Eğitim ve öğretim desteği, belirlenen kontenjan dâhilinde öğrenci başına okul yönetimine genel bütçeden verilecektir. Ancak eğitim ve öğretim yardımı yapılacak öğrenci seçiminde öğrenci velisinin gelir düzeyi ile ilgili olarak gerek özel öğretim kurumu gerekse öğrenci velisi gerçek dışı gelir beyanında bulunduklarının tespiti halinde, ödenen eğitim ve öğretim yardımı ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ilgili vergi dairelerince geri alınacak.

Aynı fiili tekrar işleyen özel öğretim kurumu kapatılabilecek.

10- DEVLETÇE VERİLECEK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YARDIMI YETERLİ MİDİR?

Özel okul ücretleri yıllık KDV hariç tutarlar;

alternatif yazı

Bazı illerde özel okul ücretleri 72.000-Liraya kadar çıkmaktadır. Ayrıca bu ücretlerin yanında özel okuldaki öğrenci velisi ulaşım (servis) ve yemek bedeli olarak ilave bir maddi külfete de katlanacak olup bu tutar 3.000 ile 16.000 lira arasında değişebilecektir.

Genelde üç büyük ildeki okul ücretleri en yüksek olup, doğu illerinde düşüktür. Dolayısıyla büyük illerdeki öğrenci velileri için getirilen yardım toplam okul ücreti içinde önemli bir yer tutmayacaktır. Ancak doğu illerindeki özel okullar için önemli bir teşviktir.

Katılıyorum

Katılmıyorum

0

HDF MEHMET 10.08.2014

İlk okula başlayacak Çocuk için Yardım yapılacak mı?

Katılıyorum

Katılmıyorum

0

sery 04.09.2014

Çocuğumuzu özel okula kaydettirdik, ücreti ödedikten sonra teşbik kaxsndık, önce yatırdığımız parayı geri alabilecek miyiz?

Katılıyorum

Katılmıyorum

0

sery 04.09.2014

Çocuğumuzu özel okula kaydettirdik, ücreti ödedikten sonra teşvik kazandık, önce yatırdığımız parayı geri alabilecek miyiz?

Katılıyorum

Katılmıyorum

0

Cevap vermek için üye olun

Üye Ol

Üye iseniz giriş yapın

Üye Girişi